Tarieven

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe prestatielijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) Dit zijn de maximale tarieven. De verzekeraars willen zo gunstig mogelijk inkopen om het voor hun verzekerden betaalbaar te houden. Zij bieden ons overeenkomsten aan om voor een bepaald vast tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief wat gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Wij hebben contracten met alle grote verzekeraars. Dit betekent dat wij uw rekening meestal direct kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar en hoeft u dit niet zelf te doen of het bedrag voor te schieten. U krijgt ook de maximale vergoeding van uw verzekeraar omdat wij gecontracteerd zijn!

Het volledig kunstgebit
Een kunstgebit gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten wordt voor 75% vanuit de basisverzekering vergoed. De overige 25 % is uw eigen bijdrage. Indien u een aanvullende (tandarts)verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Reparaties en Opvullen van uw kunst- of klikgebit
Reparaties en opvullen (opnieuw passend maken) van een prothese gemaakt op een kaak waarin geen tanden of kiezen meer zitten, of een klikgebit op implantaten, worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage. Indien u een aanvullende (tandarts)verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.

Gedeeltelijke Prothese
(Partiële) protheses gemaakt in een kaak waarin nog tanden of kiezen staan worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen een aanvullende tandartsverzekering komt u in deze kosten tegemoet.

Klikgebit op implantaten
Een klikgebit op implantaten in de onderkaak wordt voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering.
Een klikgebit op implantaten in de bovenkaak wordt voor 92% vergoed vanuit de basisverzekering.
Een klikgebit op implantaten in de onderkaak samen met een gewoon kunstgebit in de bovenkaak wordt deels voor 90% en deels voor 83% vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende (tandarts)verzekering heeft krijgt u in veel gevallen ook nog een geheel of gedeeltelijke vergoeding van uw eigen bijdrage.


Eigen Risico
Het wettelijke eigen risico van € 385,- is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden vanuit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.